?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470058020.html" target="_blank">պ</a>| <a href="http://www.qdss56.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700310211.html" target="_blank">Ӣɳ</a>| <a href="http://www.baobao1001.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jswx7899.com/nh2312/15470289020.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/154700400211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469497020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xakzsw.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.rzgaojing.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.jsytyt.com" target="_blank">ϰ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469980024.html" target="_blank">ຣ</a>| <a href="http://www.dytxfax.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469974021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shuaide.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sdggj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15470001021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469575021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhjhm.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470097024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470037024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/154700310215.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com//657315469680025.html" target="_blank">Ӣɳ</a>| <a href="http://www.kbxww.com" target="_blank">Ӫ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470028023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470037024.html" target="_blank">ͨɽ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470085020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470181028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470142025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xwdxf.com/34efw/15470211025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qqhers.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com//er4u6154696800220.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15469746020.html" target="_blank">÷</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469599020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470019021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yellowrivercable.com/i121s/15470247021.html" target="_blank">ͬ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470202024.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.hnhldzkj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/154700310215.html" target="_blank">Զ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470163030.html" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.ntyaxuan.com" target="_blank">ʲ</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470031023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/154701870240.html" target="_blank">ͼ</a>| <a href="http://www.lxtxppw.com/id131/15470199028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.putaojiu9999.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/154701390218.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.chinadollmanufacturers.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696800243.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15470130022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.trademark001.com" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154701390215.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.comebank.net" target="_blank">ұ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470097021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mcafe.cc" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-joysong.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/15470202023.html" target="_blank">Ǩ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gy1993.com/e9239e8/15470199020.html" target="_blank">ͼľ</a>| <a href="http://www.dazzletimes.com" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.wdjlscc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jssl.cc" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/154702740211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.artabc.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bxzpfs.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.longhuashidai.net" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470229022.html" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://www.wxguigu.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.6ku8.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.eyss.net" target="_blank">ζ</a>| <a href="http://www.whhaili.com" target="_blank">Ͽ</a>| <a href="http://www.hfhyi.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.suraype.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jntgw.net" target="_blank">ü</a>| <a href="http://www.sws3d.com" target="_blank">ʩ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469575023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjyytc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.youpingpai.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shhcgs.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695330322.html" target="_blank">ʲ</a>| <a href="http://www.4pgame.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shachengxian.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jssyhjj.com" target="_blank">˫</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620443.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huizhoukingdee.com" target="_blank">ʳ</a>| <a href="http://www.wojindai.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.021-best.com" target="_blank">ϲ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/154700400219.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15469911026.html" target="_blank">³ľ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695480314.html" target="_blank">ʩ</a>| <a href="http://www.shuaide.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620449.html" target="_blank">¸</a>| <a href="http://www.bdhssyw.com" target="_blank">ͻȪ</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/15470004025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469986020.html" target="_blank">˫</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469941020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15469968020.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15469986021.html" target="_blank">ũ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469599020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469563023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730217.html" target="_blank">ͻȪ</a>| <a href="http://www.feininger.net" target="_blank">޵</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15470004021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470025020.html" target="_blank">ϳ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154701781521.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470232026.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hrluo.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15469980028.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469950020.html" target="_blank">˷</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15470013023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szsenco.com/201901/15470187025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chinayanwo.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469878022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470139027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjpkhn.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469959025.html" target="_blank">ż</a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154702320215.html" target="_blank">ɿ</a>| <a href="http://www.yufengyun.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470028023.html" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://www.tykml.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470109027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.photocmcc.com/b23r2/154702590213.html" target="_blank">Ӣɳ</a>| <a href="http://www.zhuoandianzi.com" target="_blank">ɹ</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/15470118024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cas78-98-8.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.gwfli.com/id2034/15470199021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bh-yellowpage.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/154701990321.html" target="_blank">ƺ</a>| <a href="http://www.lirentea.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.photocmcc.com/b23r2/154702830238.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.114malldg.com" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.rendeyg.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ecplat.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470271021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nbsnzx.com" target="_blank">³</a>| <a href="http://www.shop0352.com" target="_blank">¡Ң</a>| <a href="http://www.czhsy4x4.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mingxingjs.com" target="_blank">Ͽ</a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217025.html" target="_blank">̩</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469473020.html" target="_blank">γ</a>| <a href="http://www.xfdongsheng.com" target="_blank">Ӫ</a>| <a href="http://www.lease-copier.com" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470280023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469977025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.the-bestone.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tingzixue.com" target="_blank">ݸ</a>| <a href="http://www.ayteach.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.snemiao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.meiweiduoduo.com" target="_blank">Һ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695540228.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huanyupower.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.letjoy.com.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bencaozhuyi.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhengdingjiagu.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hrluo.net" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.dengyouyi.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469503025.html" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://www.ccssjq.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469566024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wuai8.com" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15470013023.html" target="_blank">ɶ</a>| <a href="http://www.4000467998.com//5473415469680024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wishwe.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469764020.html" target="_blank">ƽ̶</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760215.html" target="_blank">̨ǰ</a>| <a href="http://www.jingxiweb.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620449.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.meiweiduoduo.com" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469662042.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com//1915469680021.html" target="_blank">Ҷ</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15469944020.html" target="_blank">Ҫ</a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15469989022.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695690335.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.2moromall.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154701540320.html" target="_blank">Ɽ</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/j38s/15470178151.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470130021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470169021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.photocmcc.com/b23r2/154702830238.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.iodoo.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469554023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470049040.html" target="_blank">ζ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470160021.html" target="_blank">̩</a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/15470259029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdzhanbo.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620416.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15470001021.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/15470202023.html" target="_blank">̽</a>| <a href="http://www.chengdemuseumofglassarts.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zjwy360.com" target="_blank">ʻ</a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470295023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.welinkvip.com" target="_blank">ͽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470013025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nhjhj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470109022.html" target="_blank">ĩ</a>| <a href="http://www.jylyhj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154701781521.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.kaiyangdianxian.com" target="_blank">ʳ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154701810213.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.baixincraft.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.kaixuanlipin.com" target="_blank">üɽ</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/15470118024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hifashioner.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdzhanbo.cn" target="_blank">ڶ</a>| <a href="http://www.liaoningups.com/news201901/154701990323.html" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.lida-net.com" target="_blank">³ɽ</a>| <a href="http://www.dnmac.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yufengyun.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470205024.html" target="_blank">ƶ</a>| <a href="http://www.dsgfxigua.com" target="_blank">¤</a>| <a href="http://www.baixincraft.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cywxdh.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qhdjlfdc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qyqclp.cn" target="_blank">̩</a>| <a href="http://www.vobao0772.cn" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.dlzjx.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.icefirefans.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xfl-f.com" target="_blank">˰</a>| <a href="http://www.ycyzm.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.orwor.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.wxsyhbkj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com//746154696800216.html" target="_blank">ʼ</a>| <a href="http://www.wxguigu.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gsbotion.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469929020.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.cyxnf.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15469866021.html" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.tin-factory.com" target="_blank">ն</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695300220.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yxanli.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjbaohuan.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730234.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.xayfzs.com" target="_blank">ԥ</a>| <a href="http://www.hbshtg.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470019024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469938023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469545020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szxgzy.com" target="_blank">޳</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701690221.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470040023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/15470001029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469980020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469563021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760235.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.3dwhynot.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470061020.html" target="_blank">ٹ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470013025.html" target="_blank">ʯȪ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470019024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15470064022.html" target="_blank">˻</a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/15470190030.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470181029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470163032.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470289023.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.royal-ness.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qinfazhong.com" target="_blank">˫</a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/iuh232/15470238028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.51haolvshi.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730217.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15469908020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15469944020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470202027.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.u12tk.com" target="_blank">Ͳ</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470178152.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wojiahuanlegou.com" target="_blank">կ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781524.html" target="_blank">廪</a>| <a href="http://www.fuhua.cc/38/57187844253.html">ըϷ</a> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275767.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.elvyangguang.com/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275768.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275769.html">经论次第</A> <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275770.html">初机开?/A><br><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275771.html">以戒为师</A> <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275772.html">汉传讲法</A> <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275773.html">藏传讲法</A> <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275774.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275775.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275776.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.elvyangguang.com/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275777.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275778.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275779.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275780.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275781.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275782.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275783.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275784.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.elvyangguang.com/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" title="理净法师佛学问答">理净法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/105018318876.html" target="_blank">理净法师答:何为苦集灭道?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/104919318875.html" target="_blank">理净法师答:出家人如何看等孩子的问题?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/104753318874.html" target="_blank">理净法师答:患有癫痫病的人,出家可以?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/104541318873.html" target="_blank">理净法师答:佛家是怎么解释“不破不立”?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/104211318872.html" target="_blank">理净法师答:缘何而起,缘何而灭?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/104015318871.html" target="_blank">理净法师答:物质与灵识又是如何结合的呢?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/103909318870.html" target="_blank">理净法师答:八苦中“五蕴炽盛苦”是指什?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/103741318869.html" target="_blank">理净法师答:往生极乐世界就能了脱生死无量寿?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/103642318868.html" target="_blank">理净法师答:孩子的病没有医治的方法,我应该怎样度他?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/103513318867.html" target="_blank">理净法师答:我虽已皈依佛门我却不知该多看哪些经书?怎样忏悔才能消除自己的业力?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/103254318866.html" target="_blank">理净法师答:一个男人娶两个老婆有罪业吗</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/12/103044318864.html" target="_blank">理净法师答:皈依后进寺院必须要礼拜每一位佛?若没拜是否也要负因果?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/11/112238133034.html" target="_blank">理净法师答:我们对极乐世界的向往,是执着吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/11/112014133033.html" target="_blank">理净法师答:佛教理论看来,“魂飞魄散”“永世不得超生”这种理论成立吗?为什?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/11/111710133032.html" target="_blank">理净法师答:弟子还想向法师请教一个问题,请法师解惑。在工作中客户委托公司找运输车辆,公司找的车队价格是4500,但是公司给客户报的价格?000,客户也认可了这个价格,弟子问一下这种事情对戒律有违犯吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/11/112546132474.html" target="_blank">理净法师答:佛教如何解釋那么多的祖輩積德,而子孫受益的現象?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/11/112256132472.html" target="_blank">理净法师答:读诵佛经或听正信的法师讲经,哪一种功德大</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/11/111830132470.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:私自复制别人的照片算犯盗戒吗?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/093259130939.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:弟子想發菩提心,卻又害怕發菩提心?</font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/093059130938.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:在理上,我是唯一的,对吗?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/092849130937.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:如何摆脱俗心!活着自在?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/102117130573.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:为佛像打造金身的意义为何?若以此等费用作为慈善用途,岂不更佳?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/101920130572.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:有位同修在日常生活中经常感到害?,她认为念佛对她帮助也不大她非常的苦恼,请法师开?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/101655130571.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:“佛是具有无所不能的神力吗?佛如果具有无所不能的神力,可以令众生迅速成佛吗??/font></a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/172453130194.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:关于开光的理净法师答题?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/172453130193.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:关于开光的理净法师答题、?</font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/171714130192.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:在家修行与出家修行那种好?出家与孝顺是否背离?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/170912130191.html" target="_blank">理净法师答:因公拿别人的东西算犯戒否?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/110243129524.html" target="_blank">理净法师答:能否商禅并重</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/105753129523.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:究竟念“南无阿弥陀佛”和诵《地藏经》、《八十八佛礼佛大忏悔文》,哪个法门消业障效果最好呀?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/105421129522.html" target="_blank">理净法师答:我现在用印光大师的十念计数法念佛,没用念珠计数念,但我每天没有固定时间一次过?万声,只好不用工作时见缝插针行住坐卧念佛,但比较难计数到1万声哦,请教法师:有什么好的方法适合弟子每天可以清楚</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/222710129044.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:关于清海无上师的看法?/font></a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/222333129043.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:能否放松"汉传佛教教职人员“的年龄?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/10/221939129042.html" target="_blank">理净法师答:请问下有普通人他是信佛的。但是他出了点事情,想借用神通得到帮助。请问下这样是错还是对呢??</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/09/090239128066.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:中国佛学院是否有函授课程?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/09/090008128065.html" target="_blank">理净法师答:弟子应当从哪些经论入手?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/09/085404128064.html" target="_blank"><font style=";">理净法师?只希望去西方天堂,恳切念佛,是否可以往生?</font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/09/070611127015.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:什么是正信与真信?</font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/09/070354127014.html" target="_blank"><font style=";">理净法师答:如何和不喜欢的人相处?/font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/09/121307126124.html" target="_blank">理净法师答:在家人讲经易遭谤</a></li><div class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?46条信? <a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/List_2.html">2</a> <a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/List_3.html">3</a> <a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/List_4.html">4</a> <a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/List_2.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/List_4.html">尾页</a> 页次?/4? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjwd/ljfsxwd/List_2.html'>2</option><option value='/zt_fjwd/ljfsxwd/List_3.html'>3</option><option value='/zt_fjwd/ljfsxwd/List_4.html'>4</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/wumin/2012/10/164609189016.html" target=_blank><IMG border=0 alt=理净法师 src="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/UploadFiles/wumin/2012/10/201210231648337491.jpg" width=150 height=175><BR>理净法师简?/A></DIV> <P><STRONG>理净法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">理净法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E7%90%86%E5%87%80%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">理净法师佛教文章大全</SPAN></A></P> <P><STRONG>理净法师相关链接</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275785.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">理净法师问答专帖</SPAN></A><SPAN style="COLOR: #00f"> </SPAN><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275786.html" target=_blank"><SPAN style="COLOR: #00f">理净法师佛教博客</SPAN></A></P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://elvyangguang.com/">ʯ</a></td> <td><a href="http://elvyangguang.com/">˶</a></td> <td><a href="http://elvyangguang.com/">ͺպľ</a></td> <td><a href="http://elvyangguang.com/">鴺</a></td> <td><a href="http://elvyangguang.com/">Һ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://dnbxjh.elvyangguang.com/">¡</a></td> <td><a href="http://9lxpnt.elvyangguang.com/">ëũ</a></td> <td><a href="http://7xvnzh.elvyangguang.com/">С</a></td> <td><a href="http://tfp7nv.elvyangguang.com/">ִ</a></td> <td><a href="http://npx7nl.elvyangguang.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.0573jzw.cn/">ϿԤ</a></td> <td><a href="http://www.cnhonghua.com/">÷ֳվ</a></td> <td><a href="http://www.feimeiguo.com/">Ŵ󸻺ƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.xguanjia.net/">99</a></td> <td><a href="http://www.ertongsheying.cc/">ֳַ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.ren-decorating.com/">IJ</a></td> <td><a href="http://www.sipachina.org/">Ͼij</a></td> <td><a href="http://www.ground-engaging-tools.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.gpharm-mc.com/">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.shenzhenairport.net/">ׯ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.lz5.cc/33185/65162865.html">DzϷ</a></td> <td><a href="http://www.shachengxian.com/">ʮһ</a></td> <td><a href="http://www.fitcl.com/"></a></td> <td><a href="http://www.akszjsh.com/">¿</a></td> <td><a href="http://www.mmw518.com/">Ͼ϶ij</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.zhjhm.com/">ϺϷij</a></td> <td><a href="http://www.haokaozheng.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.benkesheng.net/">MGϻ</a></td> <td><a href="http://www.njlzyh.com/">ַ</a></td> <td><a href="http://www.mengaisen.com/">˹ƽ̨</a></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2014/07/203211330908.html" target="_blank">传喜法师答:亡者生前排斥念佛,助念时候除了为亡者点灯,烟供外,?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2010/01/09233297197.html" target="_blank">帕奥禅师答:禅修者如何选择最适合自己修行的法门呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2009/12/19161196240.html" target="_blank">问:在家女众学佛后与先生分寮而睡,这样如法吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2013/06/074623248469.html" target="_blank">欲海回狂白话解:第三?决疑?形灭神存?六问六答)</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2007/07/10332912070.html" target="_blank">问:做营养均衡的素菜困难吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/fjask/2009/05/10051677663.html" target="_blank">问:内心很谦虚是否就能去掉我执?</a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275787.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://elvyangguang.com/a/20190119/275788.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.elvyangguang.com/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://elvyangguang.com/">Ҷ</a></td> <td><a href="http://elvyangguang.com/"></a></td> <td><a href="http://elvyangguang.com/">ֳ</a></td> <td><a href="http://elvyangguang.com/">ܽ</a></td> <td><a href="http://elvyangguang.com/">ʯʨ˾ַ˾</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://bfftxx.elvyangguang.com/">˹</a></td> <td><a href="http://nbjjvj.elvyangguang.com/"></a></td> <td><a href="http://rvbbnv.elvyangguang.com/">Ź</a></td> <td><a href="http://7l55f7.elvyangguang.com/">¶</a></td> <td><a href="http://bpvp5l.elvyangguang.com/">ũ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.ditushangcheng.com/">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.yueqisp.com/">ŵ϶ij</a></td> <td><a href="http://www.gdpinjia.com/">ŵַ</a></td> <td><a href="http://www.bencaozhuyi.net/">Ŵ888</a></td> <td><a href="http://www.lz5.cc/33185/65162865.html">DzϷ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.yubanfen.com/">Ŵ888ַע</a></td> <td><a href="http://www.nano01.com/">ʮһϷƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.lz5.cc/4100/96973185.html">Źֺϻֻ</a></td> <td><a href="http://www.tjxindadu.com/">Ͼ</a></td> <td><a href="http://www.hshcgy.com/">˹Ϸij</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.tjwb.cc/">Ŵ󸻺ijַ</a></td> <td><a href="http://www.yuanxianji.cc/"></a></td> <td><a href="http://www.homerun-watch.com/">ʹֽ</a></td> <td><a href="http://www.sclinrui.com/">˹Ϸij</a></td> <td><a href="http://www.lz5.cc/63374/3155695.html">25߽ܿ˸</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.66shop.net/">mgӿ</a></td> <td><a href="http://www.ccssjq.com/">˶ijע</a></td> <td><a href="http://www.hz-tpark.com/">˹ƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.bonfanti-china.com/">Ĵ</a></td> <td><a href="http://www.iprlawyers.cn/">˹ά˹ƽ̨</a></td> </tr> </table> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471273229.html">ϻλ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471915042.html">Ŵ󸻺ַ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471954038.html">ֽעַ</a> <a href="http://www.52pan.cc/201901/154711740418.html">ţţϷ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/154718850426.html">ֽ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/15471222033.html">ʮϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471234041.html">СϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154711710414.html">ʲôϷǮ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471720047.html">Ϸ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471618020.html">IJ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154717380532.html">վ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471663032.html">ptϷĸᱬ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471948032.html">ŰϷ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471777035.html">ע</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471273222.html">Ŵ󸻺վ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471909034.html">ѺС</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154712550416.html">Ǯ</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154718520316.html">վ</a> <a href="http://www.qysjxsh.net/201901/15471645031.html">ʮˮ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471696024.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471780020.html">ʮһƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154717350213.html">ֽϷƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471654024.html">ŰϻϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471096031.html">ʲѹС</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/154700070214.html">Ǯ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469977027.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470049045.html">IJ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469947023.html">ͱ׶ij</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469956026.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217025.html">ַ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470199023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154704270327.html">Ӣվ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217024.html">ֻϷ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471105035.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471204031.html">ptϷע</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471054034.html">IJ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471771027.html">Ϸ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471801021.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471072027.html">agϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470202021.html">ϣٹ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154701990313.html">̫ѹС</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470367035.html">ֽǮϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154709880336.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471300032.html">վַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154712550315.html">¿</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154717350217.html">ַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471243031.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470178156.html">IJ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169027.html">ʤѹС</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470160020.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471021035.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470202024.html">ׯд</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471699031.html">۱ϻ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470232029.html">ֽע</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470400023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470034028.html">GTѹС</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781520.html">ע</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15471213034.html">ֽϻվ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470178159.html">ֽƶIJ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154704300323.html">ÿ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781518.html">ƽ̨</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701690222.html">԰沶</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986027.html">ţϷ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470142020.html">bbinѹС</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470058022.html">ϵϷַ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470019026.html">עƽ̨</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/15470280026.html">ַ</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/154712250314.html"></a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15471084032.html">˵Ϸ</a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470229020.html">mgϷ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471006029.html">ʮһϷij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471117022.html">ij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471021034.html">СԱվ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471084033.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470031020.html">Ϸʵü</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700310217.html">ϻƽ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154699890211.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470121020.html">Űϻijע</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470175021.html">ǧڲһֽ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719210313.html">ϺϷij</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471669021.html">ƹٷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471933021.html"></a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471951021.html"></a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719330211.html">ŮսʿϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719570213.html">ʲôϷ׬</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471894025.html">ӹ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717560220.html">ŷ̯</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471630022.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471903026.html">ʤϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717410210.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471630023.html">ֽ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471951022.html">վ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15472113661.html">ӹ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>